Chemoton Theory
A chemoton elmélet

(angol nyelvű kiadás)

1. kötet A fluid automaták elmélete
pdf

2. kötet Az élő rendszerek elmélete
pdf

Kluwer Academic /Plenum Publishers, 2003


Dr. Gánti Tibor (született 1933-ban, Magyarországon) vegyészmérnök, de tudományos fokozatait mikrobiológiában és elméleti biológiában szerezte. Kb. 2 évtizedet töltött a mikrobiológiai és a gyógyszer-iparban. 1974-ben lett a Magyar Tudományos Akadémia tudományos munkatársa és az elméleti biológia címzetes professzora az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen (Budapest). Sok könyv szerzője, legjobban ismert könyve „Az élet princípiuma”, amely már nyolc kiadást ért meg.

El tud-e képzelni egy olyan masinát, amely ezer részre is felosztható, és még mindig úgy működik, mint az egész gépezet? Ez a pillanatnyi emberi technikával elképzelhetetlen, azonban természetes lehetőség a fluid (kémiai) automaták világában, amelyeket az élővilág több mint négy milliárd éve alkalmaz. Mi eddig nem tudtunk ilyen masinát előállítani, és a kémiai (sztöchiometrikus) egyenletek nem tudtak mit kezdeni a körfolyamatokkal (ilyenek a katalitikus, enzimatikus folyamatok). Ezt az évszázados problémát oldja meg a körfolyamati sztöchiometria, amelyet Dr. Gánti ebben a könyvben vezet be. A körfolyamati sztöchiometrikus egyenlet-rendszerek, működésük tette lehetővé a fluid automaták megalkotását és egzakt, kvantitatív leírását. Ez a kötet a fluid automaták megalkotásának folyamatán kívül néhány ipari alkalmazásukról is beszámol. Ez megveti az alapját egy új tudományágnak, a reakció-hálózatok kémiájának.

Von Neumann bizonyította be az önreprodukáló automaták elméleti lehetőségét, de az ember technikája eddig ezt nem tudta kivitelezni. Kémiában természetes lehetőség az önreprodukció (autokatalitikus folyamatokban). Ez a kötet azt írja le, hogyan lehet olyan önreprodukáló automatákat tervezni, amelyek még térben szaporodnak is.

A legegyszerűbb, program-vezérelt szaporodó automata neve chemoton, de ez a neve az őket leíró elméletnek is. Ennek a könyvnek második kötete bebizonyítja, hogy az ilyen rendszerek élő egyedként léteznek, és hogy minden élőlény organizációja chemoton organizáció.

/Angol nyelvű szöveg fordítása/