Biokémiai szuperrendszerek elmélete,
és alkalmazásuk a természetes és mesterséges biogenezisre

Az Akadémiai Kiadó és az University Park Press Baltimore paralel kiadása, 1979
HU: pdf
EN: pdf


„Ez a könyv a biológia egyik legalapvetőbb kérdését vizsgálja: hogyan lett az élettelen szerves anyagból élő rendszer. Elméletét a szerző világosan megfogalmazott kritériumokra alapítja, amelyek megkülönböztetik az élőt az élettelentől. Gánti Tibor, az ismert magyar tudós ezt a kérdést a chemoton tanulmányozásával válaszolja meg. Precíz modellt alkot, amelyben a chemotonok, a speciális kémiai sztöchiometria és kinetika által jellemezhető kémiai szuperrendszerek ismert kémiai rendszerekből alakulnak ki. Ez után megmutatja, hogy a chemoton teljesíti az élet minden kritériumát, és arra következtetésre jut, hogy ez az elméletileg lehetséges legegyszerűbb élő rendszer, a biológiai alapegység.

Későbbi fejezetekben a szerző a chemoton modellt a genetikai anyag szerkezetének vizsgálatában használja fel, az élet spontán genezisében alapegységként a primordiális szerves anyagból, és az élő rendszerek és öröklődési mechanizmusok mesterséges szintézisének lehetőségét fejti ki. Körvonalazza a komputerek felhasználásának lehetőségét a kemoton működésének szimulálásában.

Ez a könyv egy jelentős új elméletet ír le, amely minden elméleti biológus számára érdekes, különösen azok számára, akik az élet eredetét tanulmányozzák  Ez a kötet minden könyvtár számára értékes beszerzést jelent.”

/Fordítás angol nyelvről/

Eredeti címe: A Theory of Biochemical Supersystems and its Application to Problems of Natural and Artificial Biogenesis

Created by EasyDesign®