Az élet princípiuma

Harmadik kiadás
Kriterion Könyvkiadó Bukarest, 1979
pdf

Készült a második, átdolgozott kiadás (Gondolat, Bp. 1978) alapján

 

„Gánti Tibor megkísérelte egységes elméletbe foglalni mindazt, amit a XX. század másodikfelében a biofizika, biokémia, biomatematika, molekuláris biológia, kibernetika és rendszerelmélet az élet kutatásának részeredményeiként vagy éppenséggel a biológiától teljesen függetlenül felhalmozott. Munkáját önmaga sem tekinti véglegesen befejezett, elfogadott és  bizonyított tannak, annál inkább felelősségteljes kísérletnek egy korszerű, jövőbe mutató biológiai szemlélet és gondolkodásmód kialakításához.

Az élet princípiumának sikere van, sokan olvasták és olvassák. Eközben pedig - remélhetőleg - az olvasók előtt is világossá válik, hogy az élő rendszerek működése egzakt, természettudományos módszerekkel leírható, tervezhető és szervezhető lehet."

Dr. Szabó Attila


Utószó

„Az élet fogalmának a megközelítése és meghatározása kétségtelenül az emberi gondolkodás egyik legjelentősebb problémája. Kielégítő meghatározás nélkül nem képzelhető el sem a materialista szemlélet végső kiteljesedése a biológiában, sem a beláthatatlan elméleti és gyakorlati jelentőségű cél megközelítése: mesterséges élő rendszerek létrehozása. Minden olyan kísérlet, mely az alapvető életfolyamatok pontosabb leírásához segít, szemléletünket ebben az irányban módosítja, értékes hozzájárulást jelent az egyetemes emberi tudáshoz.

Ebben az értelemben végzett kiemelkedő munkát, ért el szűkebb tudományszakján messze túlmutató eredményt Gánti Tibor. Megkísérelte egységes elméletbe foglalni mindazt, amit a XX. század második felében a biofizika, biokémia, biomatematika, molekuláris biológia, kibernetika és rendszerelmélet az élet kutatásának részeredményeiként, vagy éppenséggel a biológiától teljesen függetlenül felhalmozott. Munkáját önmaga sem tekinti véglegesen befejezett, elfogadott és bizonyított tannak, annál inkább felelősségteljes kísérletnek egy korszerű jövőbe mutató biológiai szemlélet és gondolkodásmód kialakításához.

A megfogalmazás óta eltelt közel egy évtized, de különösen a megjelenés óta eltelt fél évtized bizonyította, hogy a kísérlet életképes. Kiterjedt elmélet, az úgynevezett chemoton elmélet fejlődött ki belőle. Ebben nagy szerepe volt az elmélet körüli vitáknak, amelyek számos hiányosságra és megoldandó problémára mutattak rá.’  Ma már úgy tűnik, hogy a chemoton elmélet a biológiában lényeges szemléleti változást hozhat, és nagymértékben hozzájárulhat egy új típusú elméleti biológia kialakításához.

Ezt a szemléletformáló erőt üdvözöljük most a Korunk Könyvek sorozatában. A  jelen kiadásból - elsősorban terjedelmi okokból - kimaradt az alapkiadás második fejezete, a kémiai, biokémiai reakciók alaptulajdonságairól, a DNS- és fehérjeszintézisről, beiktattuk viszont a szerzőnek 1975-ben különböző tudományszakok képviselői előtt tartott, az interdiszciplináris vetületeket gyújtópontba tömörítő előadását.

Az élet princípiumának sikere van, sokan olvasták és olvassák. Eközben pedig - remélhetőleg - az olvasók előtt is világossá válik, hogy az élő rendszerek működése egzakt, természettudományos módszerekkel leírható, tervezhető és szervezhető lehet. Ehhez a megismeréshez, tervezéshez és szervezéshez kívánnak hozzásegíteni új szempontok, új összefüggések megvilágosításával, a kötetben közreadott gondolatébresztő írások."

Szabó Attila

Created by EasyDesign®