Az élet princípiuma

Második, átdolgozott, bővített kiadás
Gondolat, 1978
pdf

és

Podstawy zycia

Powszechna, Warsawa, 1986
pdf


„…… A könyv három fő részre tagozódik. Az első rövid, vázlatos, logikai rendbe állított áttekintés az életfogalom változásairól az idők folyamán. Néhány apróbb javítástól eltekintve változatlan formában került e második kiadásba.

A második rész nagyon rövid, vázlatos képet kívánna nyújtani a mai élő rendszerek működési alapjairól, amely kép elsősorban a molekuláris biológia eredményeire épül. Ez a rész kizárólag a biológiában nem jártas olvasók kedvéért készült. Itt érzett a szerző nagy csábítást arra, hogy ezt a részt az első kiadás megjelenése óta ismertté vált legmodernebb adatokkal kiegészítse, ehelyett azonban nemhogy bővített volna, de rövidített, és csak a legfontosabb alapokat jelentő adatokat hagyta e részben, mert ez a rész nem tartozik a könyv lényegéhez.

Végül jön a harmadik rész, a könyv lényege. Ezt teljes egészében átírtam e kiadásban, s az átírás szükségszerű volt. Egy, ha nem is teljes, de mindenesetre logikailag zárt elméletrendszert akar adni az élet lényegére és mibenlétére vonatkozólag, a következményekkel együtt. Az első kiadás megírása idején az elmélet még csecsemőkorát élte, palánta volt, amelynek fejlődéséhez a talajt nem kis részben éppen e könyv első kiadása jelentette. Azóta terebélyes fává nőtt, méltó tehát, hogy ne csak a palánta, de a teljes fa körvonalazódjék e második kiadásban.

A szerző úgy szerette volna, hogy a könyv minden érdeklődő olvasója számára érthető legyen, ezért a matematikai képzettséget igénylő egyenletek alkalmazásától eltekintett, ez természetesen csak a pontosság rovására történhet. Ezért az egzakt egyenleteket, legalábbis a fontosabbakat a függelékben soroltuk föl röviden."

Budapest, 1976. július 2.

Gánti Tibor

Created by EasyDesign®