Az elmélet jelentősége


A chemoton elmélet
legnagyobb jelentősége természetesen abban a szemléletmódban van, amely egységes, közös tudományos hátteret teremt a kémiai és biológiai jelenségek mögé és ahogy ezt filozófiai, tudományos és matematikai módszerekkel lépésről-lépésre megalapozza. Nem elhanyagolható annak a lehetőségnek a megalapozása sem, hogy a mechanikai és elektromos masinériák mellett az emberi technika számára egy harmadik utat is járhatóvá tesz, a fluid (kémiai) masinériák konstruálását. Végül kiemelt jelentőségű az a tény, hogy pontosan meghatározza a kémia és biológia határát, azaz egzakt módon elkülöníti az élőt az élettelentől, megkonstruálva és matematikailag is definiálva az élet minimál rendszerét, a chemotont.

Mindazonáltal az elméletnek mind a kémia, mind pedig a biológia területén vannak olyan részeredményei, amelyek önmagukban is igen jelentősek, mert a kémia vagy a biológia egy-egy évszázados problémáját oldják meg vagy teszik kvantitative kezelhetővé

Created by EasyDesign®